Charitní domov Moravec - Louisin dům
Moravec 53
Tel. : 566 809 108E-mail : krepelkova@charitamoravec.cz Web : www.charitamoravec.cz


Nadále platí zákaz návštěv až na povolené výjimky - bližší informace na www.charitamoravec.cz

Bez rezervace není návštěva umožněna. Návštěvu je nutné rezervovat předem (v pracovním týdnu od 7.00 hod do 15.00 hod) u sociálního pracovníka
Mgr. Milady Svobodové, tel. 604 999 276, e-mail: svobodova@charitamoravec.cz

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit u klientů v terminálním stadiu
nevyléčitelného onemocnění nebo je-li omezen ve svéprávnosti.

(Rezervace návštěvy
v těchto případech není nutná, postačí dohoda s vedoucím sociálního úseku
jednotlivých budov -
Michaela Brožová, DiS., vedoucí Hlavní budovy, brozova@charitamoravec.cz
777 101 891, 566 809 103

Bc. Jana Křepelková, DiS., vedoucí Louisina domu, Novostavby, krepelkova@charitamoravec.cz
775 884 439, 566 809 108).Objednat hovor přes počítač
přes Skype, Messenger, nebo WhatsApp