Domov pro seniory Pelhřimov
Jednoduše napište nějakou zprávu, my ji vytiskneme a předáme, nebo rovnou přečteme vašemu blízkému...

Komu (jméno a příjmení) :


Od koho :


Váš E-mail :
NEPOVINNÝ - pokud ho ale uvedete, budeme vám moci případně odpovědět...


Zpráva (libovolně dlouhá) :


Berte prosím na vědomí, že výše uvedená zpráva bude klientovi předána v textové formě, nebo přečtena.
Z toho vyplývá, že obsah bude zpřístupněn třetím osobám - avšak výhradně těm, které zajistí její předání a
jsou v rámci pracovně-právního vztahu k provozovateli dané sociální služby vázány mlčenlivostí.

Odpovězte prosím pro kontrolu :
Nejznámější lední sport (třeba NHL) se jmenuje


Vyplněním výše uvedených políček a kliknutím na tlačítko odeslat vyjadřujete a potvrzujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro proces předání zprávy požadovanému příjemci. Tyto údaje budou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení požadavku a předání zprávy, poté budou ze systému odstraněny. Vaše údaje budou zpřístupněny oprávněným pracovníkům sociálního zařízení, vázáným mlčenlivostí. Přístup k nim bude mít též správce, zpracovatel a provozovatel systému (uvedený v kontaktech), který se zavazuje k jejich důsledné ochraně a k tomu, že nebudou předány žádné třetí straně, ani jakkoli využívány mimo systém těchto internetových stránek. V případě, že s výše uvedenými skutečnostmi nesouhlasíte, přerušte prosím nyní proces posílání zprávy. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat osobním, písemným, telefonickým nebo elektronickým oznámením provozovateli systému, který se zavazuje vaše údaje bez zbytečného prodlení ze systému odstranit. V takovém případě nebude možné zprávu doručit příjemci - pokud tak již nebylo učiněno.